Skip to main content

დიდება უფალს! ! ! 9 აგვისტო

დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს წმ. დიდმოწამისა და მკურნალის პანტელეიმონის ხსენებას. შევთხოვოთ უფალს, რომ მისი მეოხებით მოგვცეს სიმტკიცე რწმენაში და მოიღოს კურნება ჩვენს სულებზე.

ყოველი დღე რაღაცას გვასწავლის და გვაუწყებს, განსაკუთრებით ეკლესიაში … ვსწავლობთ უფრო მეტს ცხოვრებაზე, ღმერთზე და გარესამყაროზე…, რადგანაც ეკლესიაში მასწავლებელი თვით სულიწმიდაა… და აი დღევანდელი წაკითხული სახარებიდან უფალი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს და გვასწავლის იმას თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენმა მცირედმორწმუნეობამ.

წმ. პეტრე მოციქულის მაგალითი ყველა მორწმუნისა და განსაკუთრებით სასულიერო პირისათვის გულისხმისსაყოფია, რამეთუ სასულიერო პირი ადგება რა ამ საპატიო და ამავე დროს რთულ გზას, თითქოს უცხადებს უფალს: „უფალო, … მიბრძანე მე მისლვად შენდა წყალთა ამათ ზედა“. წარმოუდგენლად მძიმეა და ამავე დროს მსუბუქიც მღვდელმსახურება…

ყოველ დღეს, ყოველ წუთს და ყოველ წამს ჩვენ ბრძოლა გვიწევს საკუთარ თავთან, უხილავ მტრებთან „რამეთუ არა არს ბრძოლაჲ ჩუენი სისხლთა მიმართ და ჴორცთა, არამედ მთავრობათა მიმართ და ჴელმწიფებათა, სოფლის მპყრობელთა მიმართ ბნელისა ამის საწუთროჲსათა, …“

ამისათვის გვმოძღვრავს წმ. პავლე მოციქული: „აღიღეთ ყოვლად-საჭურველი იგი ღმრთისაჲ, რაჲთა შეუძლოთ წინა-დადგომად დღესა მას ბოროტსა, და ყოველსავე იქმოდეთ, რაჲთა სდგეთ. მტკიცედ უკუე დეგით, მოირტყენით წელნი თქუენნი ჭეშმარიტებითა და შეიმოსეთ ჯაჭჳ იგი სიმართლისაჲ. და შეიხსენით ფერჴთა თქუენთა განმზადებულებაჲ სახარებისა მის მშჳდობისაჲ. ყოველსა შინა აღიღეთ ფარი იგი სარწმუნოებისაჲ, რომლითა შეუძლოთ ყოველთა მათ ისართა ბოროტისათა განჴურვებულთა დაშრეტად;“

რწმენა, საჭურველია და ფარია ყოველგვარი უკეთურობისა და მცირედმორწმუნეობის წინააღმდეგ, ჩვენი სარწმუნოება გაჯერებულია სახარებისეული სიმართლით, რომელსაც ადამიანი სულიწმიდის მადლით, ეკლესიური ცხოვრებით, ეკლესიის წიაღში იღებს… ჩვენმა პატრიარქმა შესანიშნავად ბრძანა თავის ერთერთ ქადაგებაში: „ეკლესიის არსს მხოლოდ ის მიხვდება და იგრძნობს, ვინც ეკლესიურად ცხოვრობს. გარეშე მაყურებელი კი მხოლოდ მის ზედაპირულ მხარეს ხედავს; სული, ძალა და დიდება ეკლესიისა მისთვის უხილავი და შეუცნობელი რჩება, რადგან თვითონაც უსულოდ ცხოვრობს“.

ადამიანი მთელი სულით და გულით უნდა ცხოვრობდეს ეკლესიაში, რომ შეიცნოს ჭეშმარიტების სული, დაცულ იყოს მცირედმორწმუნეობისაგან, ბოროტისაგან, გაიგოს, რომ ღვთის მოწყალება აღემატა ღვთისავე სამართალს და მიხვდეს, რომ მხოლოდ შეუორგულებელი რწმენით შეუძლია ადამიანს უფალთან მისვლა…

და აჰა მოუხმო უფალმა პეტრეს, რათა მისულიყო მასთან წყალზე სვლით… და „იხილა ქარი იგი ძლიერი“ – პეტრემ ,, შეეშინა და იწყო დანთქმად, ღაღად-ყო და თქუა: უფალო მიჴსენ მე!…“ . და მეყსეულად განყო ჴელი იესუ და უპყრა მას და ჰრქუა: მცირედ-მორწმუნეო, რაჲსა შეორგულდი? … … როგორც მოსიყვარულე მამა თავის საკუთარ პატარა შვილს სიარულს ასწავლის და როცა წაიბორძიკებს შვილი ხელს შეაშველებს ხოლმე, ისე უწვდის და აშველებს ხელს ქრისტეც პეტრეს…

„ქარი იგი ძლიერი“ არის განსაცდელები ჩვენზე მოწევნული, რომლებიც მრავლადაა ჩვენს ცხოვრებაში, წყალზე სვლა პეტრესი არის სიმბოლო ჩვენი სვლისა სარწმუნოებაში, ხოლო შიში პეტრესი კი არის მცირედმორწმუნოების ნაყოფი… მცირედმორწმუნეობა ადამიანის მძიმე სენია და არის დასაბამი დაღუპვისა. ყველა ცოდვასა და ვნების აღძვრას წინ მცირედმორწმუნეობა უძღვის…

თუმცა უფალი, ჩვენი მცირედმორწმუნეობის დროსაც კი გვეუბნება: „კადნიერ იყვენით, მე ვარ, ნუ გეშინინ! … რაჲსა შეორგულდი…?“ მადლობა ღმერთს, მთელი სახარება აღსავსეა ამ ნუგეშის სულით, ნუგეშინისმცემელის სულით… ეს სული უძღვის წინ ყველა კეთილმორწმუნეს ეკლესიაში…

ღმერთმა მოგვცეს სიმტკიცე რწმენაში და უფალმა განკურნოს ჩვენი სისუსტეები წმ. პანტელეიომონის ლოცვით. თქვენ იცით, რომ წმ. პანტელეიმონს ეკლესიამ მკურნალი უწოდა, მას ევედრებიან მძიმედ სნეულნი და ასევე, მას ევედრებიან რწმენაში განმტკიცებისთვის… შემთხვევითი არაა, რომ დღეს წაკითხული სახარება ეხმიანება რწმენის სიმტკიცის საკითხს, რომლის სიმტკიცე წმ. პანტელეიმონმა დიდმოაწამეობით დაბეჭდა…

ღმერთმა დაგლოცოთ გაგახაროთ და გაკურთხოთ სარმუნოებაში!!! თქვენთვის ალბათ ცნობილია, რომ გუშინ საქართველოს ყველა ეკლესიაში შესრულდა პანაშვიდი, გასულ წელს სამაჩაბლოში მომწყდარი გმირების სულთა საოხად… ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან უკვე ერთი წელია გასული… ღმერთმა დაამკვიდროს ისინი „სადაცა მართალნი განისვენებენ…“ და წმინდანთა და მართალთა ლოცვით უფალმა გააერთიანოს და გაამთლიანოს ჩვენი საქართველო…

ამინ!!!

ქრისტესმიერი სიყვარულით,მღვდელ-მონაზონი იოანე(კავსაძე).
სან ფრანცისკო, წმ. იოანე ნათლისმცემლის სერბული მართლმადიდებლური ტაძარი, 9 აგვისტო, კვირა

ნ ა თ ლ ო ბ ი ს დ ღ ე ! ! !
კალიფორნიის წმ. ნიკოლოზის ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში ქრისტეს მხედარი იშვა…

2009 წლის 9 აგვისტოს, სან ფრანცისკოში, ოკეანეში ნათელ-იღო გიორგი ქავთარაძემ!!! ღმერთმა დალოცოს და გაახაროს გიორგი ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა მისისათა!!!

რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელ გვიღებიეს ქრისტე შეგვიმოსიეს ალილუია!!!

Leave a Reply